[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

สื่อประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสำราญ ซื่อตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชนี อาษาสร้อย.
ครู ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายสุขสวัสดิ์ แต้มสาระ.
ครู ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายบุญฤทธิ์ ภู่พูล.
ครู ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว