[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางรัตนา ชื่นชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายบุญฤทธิ์ ภู่พูล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายกำธร มุ่งแฝงกลาง
ครู
Click ดูประวัติ
นายสุทธิรักษ์ คำนุ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวลักษ์ แสงเพชร
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว