เดินรณรงค์ต้านยาเสพย์ติด

โรงเรียนมวกเหล้กวิทยา

การเดินขบวนรณรงค์ต้านยาเสพย์ติด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม