ศิษย์เก่ามอบโต๊ะหินอ่อน

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม