ประกวดโครงงานระดับนานาชาติ

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการมาโนชรวยลาภ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ทำพิธีถถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม