อบรมโรงเรียนคุณธรรม

ท่านผู้อำนวยการมาโนช รวยลาภ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สนามปองพล โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม