อบรมเรียนร่วมและพัฒนาสื่อ

25มีนาคม 2558

การอบรมเขียนแผน IIP การใช้ Wifi การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมpowerpoint 2010 การอัพโหลดคลิบวิดีโอขึ้นyoutube และการสร้างเว็บเพ็จด้วย GoogleSite เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มีท่าน ผู้อำนวยการ มาโนช รวยลาภ เป็นประธาน เปิดการอบรม ทีมวิทยากร นำโดย ครูไฉไล หมื่นมี และ คณะครูร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม