ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

12-3-2558

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีท่านผู้อำนวยการมาโนช รวยลาภ เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 - 4/5 เข้าร่วมกิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม