การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วิชา สระบุรีศึกษา

12-3-2558

อาจารย์ปราช เผือกผาสุข นำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสระบุรี ตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี ให้นักเรียนสัมผัสความเป็นสระบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม