เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

29 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2558

ผู้อำนวนการ มาโนช รวยลาภ ผู้อำนวนการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกัน เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม