ส่งครูวสันต์

คณะผู้บริหารนำโดยท่านผอ.มาโนช รวยลาภ และคณะครู นักเรียน ร่วมกันกล่าวแสดงความยินดีและอำลาครูวสันต์ ทองคำ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานโสต ในโอกาสย้ายสถานศึกษาไปที่โรงเรียนโคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม